Alt det andet & lidt til

Kompressor/sugemotor

Uden luft & sug kan klinikken ikke fungere & for at give klinikken de optimale tekniske enheder har Vi valgt at have Cattani´s produkter i vores sortiment.

Læs mere om Doc 37 Cube
Læs mere om Doc 36 Turbosmart
Læs mere om Doc 17 Kompressor

Med et Teknik rum der er udstyret med Cattani´s produkter, er I godt kørende.
Valg af suge væske er også vigtige – her anbefaler vi Denta-Clean som kan bestilles hos vores kundeservice. Leveres 6 flasker i en kasse.

Sugerens til rengøring & desinfektion af sugeystemer i tandklinikker. Høj renseeffekt og god til at fjerne lugte.

DentaClean er baseret på Natriumhypolorit, som gør DentaClean til et af de mest effektive rengøringsmidler til rens af sugesytemer og samtidig til et af de mest miljøvenlige. Dette skyldes at den brugte koncentration er langt lavere end de andre.
Den lave koncentration gør samtidig DentaClean til et meget økonomisk alternativ, da en flaske rækker til langt flere rengøringer end traditionelle rengøringsmidler & så er den skånsom for miljøet og brugerne.

Miele – Professionel erhvervs produkter

MieleLad Miele Professional hjælpe klinikken til at leve op til NIR.
Se mere på miele.dk/professional
Ring gerne til vores kundeservice for info og tilbud.
 

SegoSoft

Central og sikker Cloud baseret data administration

SegoSoft logoA Star is born. Sego4Star
Den nye generation i SEGO- produktserien – den nye dimension inden for hygiejnedokumentation.

Fremtiden er: Central og sikker data administration for Cloud

  • Aflast dit klinikpersonale
  • Spar tid og penge
  • Giver dig, dit personale og dine patienter sikkerhed
  • Fuldautomatisk system

En pris – 4 enheder – uafhængig af produkt/producent hvis dit produkt overholder systemkravene.
Passer til Thermo desinfektor, sterilisator – forseglingsudstyr.

Stol trygt på den højeste datasikkerhed – fuld digital og papirløst
2 krypteringssystemer der sikrer alle relevante dataer for Cloud.

Til PC & MAC – platforms uafhængig.

Let og intuitiv tilgang til dine data, når som helst og fra en hvilken som helst enhed; computer, tablet eller smartphone.

Altid opdateret – altid central softwareopdatering.
Opdateringer klarer vi nemt og hurtigt for dig direkte i Cloud.

Cloudbaserede løsninger til hygiejnedokumentation

Sego4Star fås kun via certificerede forhandlere – kontakt venligst vore forhandlere for råd og vejledning vedrørende systemkravene.

BILSBY pavillion

Bilsby har løsningen for hurtig og prisbillig udvidelse med flere lokaler

Folketinget vedtog kort før jul en lov, som ophæver muligheden for, at forældre til børn og uge under 16 år kan vælge gratis tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg- den såkaldte fritvalgsordning. Loven trådte i allerede i kraft pr. 1 januar 2013.
Dette kan betyde en udfordring for mange kommuner med at få gearet den kommunale tandpleje til at kunne modtage mange flere børn. Der mangler ganske enkelt lokaler!

Bilsby har løsningen – vi har gennem de seneste år i samarbejde med Scandinavisk Dentalservice opstillet flere midlertidige tandlægeklinikker i vores KUBUS pavilloner.
Tandlægeklinikkerne kan indrettes helt efter eget ønske med klinikke, kontorer, reception, venteværelse, frokost stue, toiletter, røntgenrum osv.

Om klinikken skal være på 80 m2 eller 800 m2 er helt op til dig – det er kun famtasien der sætter grænser.
Klinikkerne kan opstilles med meget kort varsel, da vores KUBUS pavilloner løbende fremstilles på egen fabrik i Vamdrup, klar til brug og det således kun er den indvendige indretning, der mangler.

Kontakt Mogens Hansen, Scandinavisk Dentalservice på tlf. 40 15 10 18 for nærmere information.

Læs mere på www.bilsby.dk

Sporeprøver

STATENS SERUM INSTITUT informerer:
Vejledning i anvendelse af proces indikatorer til sterilisationskontrol i tandklinikker.
Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende mikroorganismer på instrumenterne. Kun rengjorte instrumenter må steriliseres. Med sterile instrumenter forhindres både krydskontaminering mellem de forskellige patenter samt infektion af den enkelte patient ved invasive indgreb.

Af Dansk Standard 2451 “Styring af infektioshygiejne i sundhedssektoren” del 12: “Krav til procedure på tandklinikker” fremgår det bl.a. af pkt. 4.6 “Rengøring, desinfektion, sterilisation og opbevaring af instrumenter til flergangsbrug”:
At sterilisation altid skal være forudgået af rengøring og desinfektion.
At sterilisation med mættet vanddamp bør foretrækkes frem for sterilisation med tør varme.
At små dampautoclaver skal følge kravene i DS/EN 13060
At der mindst én gang dagligt skal anvendes en multivariabel kemisk indikator for kontrol af fx. temperatur, tid, tryk og damppenetration
At der skal udføres kontrol mindst hver måned samt efter reparation og driftsstop med anvendelse af biologiske indikatorer.
Multivariabel kemiske indikator kan købes hos Scandinaviske Dentalservice & Statens Serumsinstitut.
Vedrørende de biologiske indikatorer henvises til Statens Serumsinstitut tlf: 4829 9125 for yderligere information.

KEMISK INDIKATOR:
Kemiske Indikatorer er et godt supplement til biologiske indikatorer og skal anvendes dagligt, til at give et hurtigt svar på om de kritiske parametre har været korrekte under steriliseringen. De kan ikke erstatte de biologiske indikatorer.
Den kemiske indikator registrerer flest mulige relevante sterilisationsparametre som fx luftuddrivnings- og damppenetrationsevne, temperatur, tryk og tid. Indikatoren består af en farvet kemisk forbindelse, som er afsat som pletter på en papirstrip. Denne kemiske forbindelse skifter farve fra lys blå til sort, når værdien af de for sterilisationen kritiske fysiske paramere er opnået. Anvendelsen vil yderligere dokumentere, at værdien af de kritiske parametre også er opnået ved de emner der er autoklaveret. Derfor skal de kemiske indikatorer anbringes på de steder, hvor det anses for vanskeligt at sterilisere.
Efter endt sterilisationsproces kan indikator aflæses straks om korrekt farveomslag. Har papirstrippen skiftet farve fra lys blå til sort, er værdierne opnået korrekt i processen.
Den kemiske indikator skal anvendes med en Process Challenge Device (PCD)
Kemiske indika

BIOLOGISKE INDIKATORER (SPOREPRØVER):
Der anvendes 6 indikatorer pr. sterilisationscyclus til en type B-autoklaver. Disse placeres på de mest besværlige steder at sterilisere. Til type S-autoclave (fx DAC Universal & Statim) anvendes der 3 indikatorer til hver kontrol. Efter afsluttet sterilisation analyseres indikatorerne ved opdyrkning i næringsmedium på et godkendt laboratorium i 4 – 7 døgn. En effketiv sterilisationsproces bevirker, at der ikke kan påvises vækst ved denne opdyrkning.
Årsager til mangelfuld sterilisering kan være:
Dampkvaliteten
Utætheder
Utilstrækkeligt vakuum
Fejlvisning af måleinstrumenter
Manglende validering efter reparation
For kort sterilisationstid
For høj fyldningsgrad
For tæt emballage
Vådt gods efter sterilisering
Forkert orientering af instrumenter
Dårligt rengjorte instrumenter

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FRA STATENS SERUM INSTITUT ……LÆS MERE PÅ ssi.dk/NIRTandklinikker

Salli

Læs mere om Salli på salli.com

 

W&H

Læs mere om W&H på www.wh.com

Finder du ikke det du søger – så ring måske har vi det alligevel eller kan skaffe det.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

SternWeber/Myray

Oplev det italienske design. Prøv det bedste inden for ergonomi.

hekadental

Heka dental tilpasser kvalitet og design til individuelle krav

KaVo

KaVo en dentalproducent med et omfattende udvalg

IT/VisiQuick

Det mest brugervenlige billedebehandlingsprogram.

BPR Swiss

Overvejer I at købe nyt inventar til klinikken?

Alt det andet og lidt til

Finder du ikke det du søger – så ring måske kan vi skaffe det.